TEST | Hero | VI24 | Seeds

Polityka prywatności Rijk Zwaan

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informacje na temat przetwarzania danych osobowych.Wyjaśniamy jakie dane osobowe przetwarzamy, w jaki sposób przestrzegamy zasad dotyczących prywatności oraz praw osób, których dane dotyczą.

Kim jesteśmy?

Jestesmy firmą Rijk Zwaan Polska Sp. z o.o. (dalej: „Rijk Zwaan” lub odniesienia w drugiej osobie liczby mnogiej). Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności obejmuje wszystkie dokonywane przez nas czynności przetwarzania, także wspólnie z innymi podmiotami (w tym z zagraniczną spółką stowarzyszoną). Rijk Zwaan jest administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Rijk Zwaan lub w jej imieniu.

W niniejszym oświadczeniu wyjaśniamy postanowienia naszej polityki przetwarzania danych osobowych. Określamy, które dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz jakie podejmujemy działania w celu przestrzegania zasad dotyczących prywatności i praw osób, których dane dotyczą.

Niniejsze oświadczenie odnosi się do przetwarzanych przez nas informacji uzyskanych od partnerów biznesowych i osób kontaktowych, osób odwiedzających firmę Rijk Zwaan lub naszą stronę internetową, dostawców, wnioskodawców oraz wszelkich innych osób/podmiotów utrzymujących stosunki z Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan wykorzystuje dane osobowe do następujących celów:

 1. Komunikacja. Wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe w celu kontaktowania się z Państwem, np. w sprawie pytań dotyczących produktu lub usługi. Ponadto korzystamy z nich, aby przekazywać Państwu informacje na temat naszych usług, promocji i ofert oraz przesyłać Państwa zaproszenia na wydarzenia. Jeżeli wykazali Państwo zainteresowanie naszymi produktami i usługami, wykorzystujemy Państwa dane osobowe do przesyłania Państwu informacji o produktach i usługach spółek z grupy Rijk Zwaan oraz bezpośrednich partnerów biznesowych firmy Rijk Zwaan. W miarę możliwości dostosowujemy powyższe informacje do Państwa preferencji.
 2. Pozyskiwanie klientów. W celu pozyskania potencjalnych klientów dla Rijk Zwaan.
 3. Realizacja umowy. W przypadku gdy jako klient lub dostawca Rijk Zwaan zamówią Państwo produkty lub usługi od Rijk Zwaan lub jej spółek stowarzyszonych, będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przetworzenia Państwa zamówienia.
 4. Zatwierdzanie nowych klientów. W niektórych przypadkach sprawdzamy wiarygodność kredytową naszych klientów, dostawców i innych osób/podmiotów utrzymujących stosunki z Rijk Zwaan. W tym celu możemy korzystać z usług zewnętrznej agencji.
 5. Procedura rekrutacyjna. Przetwarzamy dane osobowe w ramach procedury rekrutacyjnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na naszych stronach internetowych: www.rijkzwaancareers.com
 6. Zachowanie zgodności z przepisami prawa. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, gdy wymagają od nas tego przepisy prawa, np. w przypadku domniemanego naruszenia praw (własności intelektualnej) osób trzecich.
 7. Nadzór i utrzymanie bezpieczeństwa. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów oraz w celu uniknięcia kradzieży, biura i inne pomieszczenia firmy Rijk Zwaan są wyposażone w kamery.
 8. Wykorzystywanie zdjęć/nagrań wideo. Rijk Zwaan dokumentuje imprezy oraz wizyty u dostawców/producentów zdjęciami i nagraniami wideo, które wykorzystuje za zgodą przestawionych na nich osób na stronie internetowej, w broszurach lub w innych materiałach.
 9. Korzystanie z aplikacji. Do korzystania z niektórych aplikacji firmy Rijk Zwaan niezbędna jest rejestracja i zalogowanie się. Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do celu identyfikacji.
 10. Cele techniczne i statystyczne. W celu dokonania oceny, czy strona internetowa i inne aplikacje firmy Rijk Zwaan zapewniają użytkownikom optymalne doświadczenia. Wykorzystujemy dane osobowe do celów technicznych i statystycznych związanych z naszymi aplikacjami internetowymi, z których Państwo korzystają. Dzięki tym informacjom możemy zarządzać naszymi aplikacjami internetowymi i je udoskonalać.
 11. Analizy i badania marketingowe. Wykorzystujemy Państwa dane kontaktowe do wysyłania zaproszeń, do wypełnienia ankiet oraz uczestnictwa w panelach konsumenckich i panelach testowych. Ponadto z Państwa danych korzystamy podczas przeprowadzania ogólnych badań rynku.
 12. Ustalanie Państwa preferencji. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe i informacje na temat Państwa preferencji do składania Państwu ofert i dostarczania spersonalizowanych informacji dopasowanych do Państwa preferencji i zainteresowań.
 13. Marketing bezpośredni. Przesyłamy e-maile o treści marketingowej oraz oświadczenia handlowe i/lub informacje na temat firmy Rijk Zwaan.

Rijk Zwaan wykorzystuje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Realizacja umowy. Przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia lub wykonania umowy.
 2. Prawnie uzasadniony interes. Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes kiedy np. wysyłamy wiadomości o treści marketingowej naszym partnerom.
 3. Obowiązek prawny. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w przypadku gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawnych.
 4. Zgoda. Przetwarzamy dane osobowe osób, które udzieliły zgody na przetwarzanie ich danych osobowych do celów specjalnych. Taką zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Czy firma Rijk Zwaan udostępnia Państwa dane osobowe osobom trzecim?

Tak, Rijk Zwaan korzysta z usług zewnętrznych podmiotów przetwarzających do wykonywania m.in. takich czynności przetwarzania, jak hosting i tłumaczenia. Rijk Zwaan i jej spółki stowarzyszone działają na całym świecie i udostępniają dane osobowe jeżeli jest to niezbędne w celu dostarczenia Państwu ww. informacji, produktów i usług. Zawsze jednak zachowujemy ostrożność przy udostępnianiu danych osobowych, na potrzeby którego stosujemy wymagane środki organizacyjne, techniczne i umowne zapewniające bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe odpowiednim organom władzy, gdy będzie to wymagane przepisami prawa.

Przez jaki okres przechowujemy dane osobowe?

Rijk Zwaan przechowuje Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to bezwzględnie konieczne. Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie w celach opisanych powyżej, do których zostały zebrane. W przypadku pytań o cel i okres przechowywania określonych danych osobowych prosimy o kontakt.

W jaki sposób Rijk Zwaan przetwarza Państwa dane osobowe?

Firma Rijk Zwaan wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby zapobiec utracie danych osobowych lub ich nieuprawnionemu przetwarzaniu. Rijk Zwaan wykorzystuje w tym celu różne techniki bezpieczeństwa takie jak bezpieczne serwery, okresowe aktualizacje oprogramowania, zapory ogniotrwałe (firewalls), szyfrowanie oraz fizyczne zabezpieczenia pomieszczeń, w których ma miejsce przechowywanie danych osobowych.

Dane osób, których dane dotyczą związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania informacji i dostępu do danych: Mogą Państwo zażądać udostępnienia do wglądu przekazanych przez siebie danych osobowych, ktre przetwarzamy;
 • Prawo do sprostowania danych: Jeżeli uważają Państwo, że posiadane przez nas informacje na Państwa temat są niepoprawne, dokonamy ich sprostowania;
 • Prawo do bycia zapomnianym: Mogą Państwo zażądać usunięcia przez nas uzyskanych od Państwa danych osobowych, które przetwarzamy. Jeżeli jednak będziemy potrzebować Państwa danych osobowych do realizacji innych celów (np. do spełnienia obowiązków administracyjnych i prawnych), przetwarzanie tych danych będzie konieczne;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy je bezprawnie lub w niewłaściwy sposób;
 • Prawo do sprzeciwu: W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, możliwie jak najszybciej zakończymy daną czynność przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych: Prosimy o kontakt w sprawie wszelkich żądań przekazania danych osobowych osobie trzeciej.
 • Prawo do wycofania zgody: Udzieloną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Czy chcą Państwo skorzystać z któregoś ze swoich praw? Prosimy o kontakt na adres e-mail: info@rijkzwaan.nl. Po otrzymaniu zgłoszenia odpowiemy najszybciej jak to możliwe.

Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych

Na wielu stronach internetowych firmy Rijk Zwaan znajdują się linki do stron internetowych osób trzecich. Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności nie dotyczy takich stron. Rijk Zwaan nie odpowiada ani za te strony, ani za przetwarzanie przez nie danych osobowych.

Pytania

W przypadku pytań związanych z niniejszym oświadczeniem dotyczącym prywatności lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@rijkzwaan.nl.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; na terytorium Unii Europejskiej, mogą Państwo skontaktować się z Autoriteit Persoonsgegevens z siedzibą w Holandii.

W przyszłości możemy zmieniać niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności.

Ostatnia zmiana niniejszego oświadczenia dotyczącego prywatności miała miejsce dnia 30 stycznia 2019 r.