Kontakt

Rijk Zwaan Polska Sp. z o. o.

Witki 15A
05-870 Błonie
tel. +48 22 842 61 55
biuro@rijkzwaan.pl

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy KRS
numer KRS 0000026840
kapitał zakładowy 500 000 zł

Znajdź osobę kontaktową

Polska Centralna

Wojciech Wasiak
Wojciech Wasiak
Doradca handlowy

Polska Centralna

Marcin Mech
Marcin Mech
Doradca handlowy

Polska Centralna

Jarosław Wojtczak
Jarosław Wojtczak
Doradca handlowy

Polska Centralna

Michał Jankowski
doradca handlowy

Polska Zachodnia

Marcin Pawlak
Marcin Pawlak
Doradca handlowy

Polska Zachodnia

Krzysztof Banaszak
Krzysztof Banaszak
Doradca handlowy

Polska Północna

Arkadiusz Lipiński
Arkadiusz Lipiński
Doradca handlowy

Polska Północna

Robert Bartkowski
Robert Bartkowski
Doradca handlowy

Polska Wschodnia

Arkadiusz Sanecki
Arkadiusz Sanecki
Doradca handlowy

Polska Południowa

Tomasz Nożykowski
Tomasz Nożykowski
Doradca handlowy

Baltic States

Tomas Skaizgirys
Tomas Skaizgirys
Doradca handlowy

Jarosław Krzemiński
Jarosław Krzemiński
Manager Stacja Doświadczalna Witki