XX | Hero | VI24 | Stories | Spinach

Nowości - 02-07-2023

Określenie nowych oficjalnych ras mączniaka rzekomego sałaty

W dniu 1 lipca europejski komitet International Bremia Evaluation Board (IBEB-EU) opublikował trzy powszechnie występujące nowe warianty mączniaka rzekomego sałaty: Bl:38EU, Bl:39EU i Bl:40EU. Znaczna liczba obecnych odmian sałaty firmy Rijk Zwaan zajmującej się hodowlą warzyw jest odporna na te trzy nowe rasy.

Nowe oficjalnie określone rasy

Mączniak rzekomy może uszkadzać liście sałaty zarówno w uprawach pod osłonami, jak i polowych, powodując utratę plonów. Nowe warianty mączniaka rzekomego (Bremia lactucae lub Bl) zostały znalezione w całej Europie, ale tylko jedna lub dwie rasy są obecne na większości obszarów. IBEB-EU spodziewa się dalszego rozprzestrzeniania się tych wariantów latem i jesienią bieżącego roku, chociaż obecnie trudno jest przewidzieć, które obszary będą mniej lub bardziej dotknięte chorobą.

Rozwój dzięki zdrowym uprawom 

Mączniak rzekomy cały czas ewoluuje genetycznie. "W ośrodku badawczym Rijk Zwaan zajmującym się fitopatologią przez cały rok prowadzimy szeroko zakrojone testy naszych odmian sałaty, aby sprawdzić, czy są one odporne na różne rasy Bremia" - wyjaśnił Hans van der Schee, asystent ds. wdrażania fitopatologii.

"Dzielimy się naszymi wynikami z zespołami zajmującymi się uprawą sałaty w firmie Rijk Zwaan, aby mogły one wybierać tylko te odmiany, które wykazują odporność. Dzięki temu uprawiający sałatę mogą cieszyć się solidnymi plonami" - dodał.

Rozwój odporności na mączniaka rzekomego jest jednym z filarów programu uprawy sałaty firmy Rijk Zwaan. Specjaliści ds. upraw spółki chętnie udzielą dodatkowych informacji na temat aktualnego asortymentu odmian sałaty i ich odporności.

Zrónoważone rozwiązania 

Rijk Zwaan jest zdecydowanym zwolennikiem zintegrowanego zarządzania szkodnikami i chorobami w celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia. Podczas gdy odmiany odporne odgrywają istotną rolę, firma zaleca również stosowanie odpowiednich środków ochrony roślin - i zawsze z umiarem - aby zapobiec rozwojowi nowych wariantów mączniaka rzekomego. Ponadto wdrożenie dobrych praktyk higienicznych, takich jak szybkie przyorywanie resztek pożniwnych i chorych upraw, może pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się mączniaka rzekomego w sałacie.

International Bremia Evaluation Board 

International Bremia Evaluation Board (IBEB) to wspólna inicjatywa firm zajmujących się uprawą sałaty w USA, Francji i Holandii, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis, holenderskiej Inspekcji Ogrodniczej (Naktuinbouw) oraz francuskiej Krajowej Stacji Nasiennej (GEVES). Misją IBEB jest identyfikacja nowych ras Bremia lactucae, które stanowią znaczące zagrożenie dla produkcji sałaty w Ameryce Północnej i Europie oraz promowanie stosowania standardowych nazw ras w komunikacji z hodowcami.

Rasy są identyfikowane i nominowane przez regionalne komitety IBEB specjalnie dla każdego kontynentu. Więcej informacju można uzyskać na stronie International Seed Federation.

Rasy Bl:16-28EU Bremia lactucae nie są już prawie obserwowane w praktyce w Europie, a zatem nie mają znaczenia dla opisywania poziomów odporności na tę chorobę. W związku z tym, począwszy od 1 lipca 2023 r., komercyjne oświadczenia dotyczące odporności odmian sałaty będą odnosić się wyłącznie do Bl: 29EU i ras o wyższym numerze, a nie do ras Bl: 16-28EU.