Ludzie w samym centrum

Zarówno udziałowcy jak i zarząd Rijk Zwaan uważamy, iż naszym podstawowym celem jako firmy jest zapewnienie pracownikom przyjaznego i trwałego miejsca pracy, przy jednoczesnym zagwarantowaniu atrakcyjnych warunków zatrudnienia. To założenie to podstawa, w oparciu o którą nasi współpracownicy - w bliskiej kooperacji z partnerami biznesowymi firmy Rijk Zwaan - tworzą zdrową przyszłość.

Wyjątkowa kultura firmy

Satysfakcjonująca praca wymaga przyjaznej oraz inspirującej atmosfery, dlatego naszym zdaniem kultura firmy jest niezmiernie istotna. Kluczowe elementy kultury Rijk Zwaan są następujące:

  • Zaufanie
  • Przedsiębiorczość z dużą dozą kreatywności i innowacyjnego myślenia.
  • Najwyższej próby etyka biznesowa.
  • Życzliwa atmosfera osiągnięta poprzez wzajemną otwartość, szczerość, szacunek, poczucie przynależności do zespołu oraz kierowanie się wysokimi standardami i wartościami moralnymi.

Wiara jaką pokładamy w pracownikach nagradzana jest lojalnością, dużą motywacją, wyjątkowym oddaniem i zaangażowaniem, które potem przekładaja się na wymierne korzyści, które pracownicy Rijk Zwaan ofiarowują klientom, dostawcom, przedstawicielom lokalnych władz oraz innym partnerom biznesowym naszej firmy. Wszyscy oni moga liczyć na naszą niezawodność, produkty najywższej jakości oraz na wyśmienity serwis ze strony Rijk Zwaan.

Zarząd firmy Rijk Zwaan: Marco van Leeuwen, Kees Reinink and Ben Tax