Rugose Defense

Wysoka odporność na ToBRFV

Chcesz dowiedzieć się więcej o Rugose Defense?

Krzysztof Banaszak
Krzysztof Banaszak
Doradca handlowy

Rijk Zwaan odkrył nowy gen o wysokiej odporności (HR) na wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora.

Najlepsze odmiany są teraz dostępne pod marką Rugosa Defense:

  • Testowane w szklarniach silnie zainfekowanych wirusem
  • Testowane przez wiodących ogrodników pod kątem wartości uprawowej
  • Dopasowane do wszystkich dostępnych na rynku podkładek pomidora


Rugosa Defense: udowodniona odporność na infekcję ToBRFV

Próby w warunkach silnej infekcji wirusa ToBRFV wykazały, że nasze odporne odmiany pozostają zdrowe podczas gdy odmiany podatne, w tej samej szklarni, wykazują wyraźne objawy prowadzące do strat w plonach handlowych. Nasze nowe odporne odmiany pod marką Rugosa Defense, zostały gruntownie przetestowane w praktyce przed wprowadzeniem na rynek.

Dlaczego warto wybierać odmiany o wysokiej odporności?

  • Podatne odmiany nie są w stanie ograniczyć rozwoju wirusa ToBRFV. Prowadzi to do znacznych strat w plonach i umożliwia dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.
  • Odmiany o średniej odporności w pewnym stopniu ograniczają rozwój wirusa ToBRFV. Odmiany te mogą jednak wykazywać objawy i/lub uszkodzenia pod presją wirusa.
  • Odmiany o wysokiej odporności (HR) znacząco ograniczają wzrost i rozwój wirusa ToBRFV . Jednak odmiany HR mogą wykazywać objawy w ekstremalnych warunkach, ponieważ wysoka odporność to nie to samo co pełna odporność. Pełna odporność ma miejsce, gdy roślina nie jest przedmiotem infekcji. Nie ma odmian pomidorów w pełni odpornych na ToBRFV.

Ścisłe zasady higieny i czysty start uprawy są niezbędne. Rijk Zwaan uważa, że odmiany HR w połączeniu z restrykcjami higienicznymi to najlepsze rozwiązanie zapobiegające stratom spowodowanym przez wirus ToBRFV.

Podkładki

  • Odmiany pomidorów firmy Rijk Zwaan o wysokiej odporności na wirusa ToBRFV są dopasowane do wszystkich dostępnych na rynku podkładek. Wysoka odporność jest skuteczna w połączeniu ze wszystkimi podatnymi odmianami podkładek.
  • Należy pamiętać, że może to nie dotyczyć innych źródeł odporności wprowadzanych przez inne firmy.
  • Próby wykazały, że podkładka Suzuka RZ dobrze sprawdza się zarówno z podatnymi, jak i odpornymi odmianami pomidora.